Information för Arbetsförmedlingen

MediaCopys intention med ”Arbetsträning och förstärkt arbetsträning med möjlighet till språkstöd och datorträning” är, att utifrån varje deltagares resurser, skapa bästa tänkbara förutsättningar för att aktivt arbetsträna och när det behövs också träna svenska och att arbeta med datorer.
Den aktiva arbetsträningen ger ett säkrare underlag, inför en fortsatt planering mot ett varaktigt arbete och egenförsörjning, samt ökade möjligheter till integrering i samhället.

MediaCopy erbjuder samhällsnyttiga arbetsträningsplatser som samtidigt räddar mycket viktiga delar av vårt kulturarv. Dessa kulturskatter digitaliseras och registreras. Därefter tillgängliggörs de genom publicering på internet. Arbetet sker genom ett samarbete med museer, kommuner, regionen och olika föreningar.

Några exempel på samarbetspartner är: Bohusläns museum, Etnografiska, Göteborgs stadsmuseum, Liseberg, Lödöse museum, Nationalmuseum, Skövde museum, Världskulturmuseet, Västarvet, och Västra Götalands regionen.

Deltagarna får genom sin förstärkta arbetsträningsplats kunskap och färdighet IT och datorvärlden med aktuella programvaror som används i arbetslivet. Delagarna behöver inte ha tidigare erfarenheter av eller kunskaper i datoranvändande.

På MediaCopy välkomnar vi bland andra arbetssökande från Etableringen, Ungdomsgrupperna och arbetssökande inom Jobb och utvecklingsgarantin, som är i behov av en utvecklande och kreativ arbetsträningsplats. Målsättningen är också att deltagarna som är eller har varit i Etableringen skall få stöd och hjälp med att utveckla sin kunskap i det svenska språket.

Vi värnar om ett gott fortsatt samarbete och ökad kommunikation mellan oss och arbetsförmedlingen. Som handläggare är du alltid välkommen att besöka oss eller att kontakta oss med frågor.
Maila till: peter@mediacopy.se eller ringa oss eller besöka oss i verksamheten.

Kontaktsida med adresser och telefonnummer.

Om möjligt ser vi helst att tilltänkta nya deltagare kommer på ett studiebesök hos oss innan de skrivs in.